Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Obce Trenčianska Teplá 2022 - 2026

Komisia
Predseda
Zapisovateľka
Členovia
Komisia sociálna a bytová Bc. Martin Jakúbek

 

 
Komisia stavebná Dominik Slotík    
Komisia životného prostredia RNDr.Zuzana Sklenárová    
Komisia pre mládež, kultúru a šport Andrej Dobiaš    
Komisia majetková a finančná Ing. Eva Mydlová    
Komisia pre ochranu verejného záujmu    
  1. Ing. Andrea Švondrková
  2. Ing. Juraj Lajcha    
  3. Mgr. Martin Debnár