Komisie pri OZ 2022-2026

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Obce Trenčianska Teplá 2022 - 2026

Komisia
Predseda
Zapisovateľka
Členovia
Komisia sociálna a bytová Bc. Martin Jakúbek

Mgr. Erika Gereková

 1. Božena Vomočilová
 2. PhDr. Tomáš Habánik
 3. Pavol Rekem
 4. Agnesa Holá
 5. Ing. Juraj Lajcha
 6. RNDr. Zuzana Sklenárová
Komisia stavebná Dominik Slotík Martin Zubárik
 1. Ing. Juraj Lajcha
 2. Ing. Pavol Masár
 3. Ing. Ján Masár
 4. Ing. Lukáš Bagin
 5. Štefan Trnka
 6. Ing. Dominik Gallo
Komisia pre životné prostredie a odpadové hospodárstvo RNDr.Zuzana Sklenárová Jana Kittová
 1. Bc. Martin Jakúbek
 2. Ing. Zuzana Sklenárová
 3. Ing. Dominik Gallo
 4. Štefan Trnka
Komisia pre mládež, kultúru a šport Andrej Dobiaš Simona Bežáková
 1. Eva Pastorková
 2. Bc. Peter Čačko
 3. Stanislav Vyhlídal
 4. Ľubomíra Hromádková
 5. Veronika Merková
 6. Dušan Nosál
Komisia majetková a finančná Ing. Eva Mydlová Mgr. Adriana Koncová
 1. Milan Kubík
 2. Ing. Zuzana Sklenárová
 3. Emília Krupanová
 4. Marta Adašková
 5. Eleonóra Bohušová
Komisia pre ochranu verejného záujmu    
 1. Mgr. Martin Debnár
 2. Ing. Juraj Lajcha
 3. RNDr. Zuzana Sklenárová