Kontakty

Adresa

Obec Trenčianska Teplá
Obecný úrad
M. R. Štefánika 376/30
914 01 Trenčianska Teplá

Spojenie

Referáty obecného úradu: LINK

Sekretariát + prepájanie
č. tel. : 032/6558 217
e-mail: obecnyurad@trencianskatepla.sk

Starosta obce
Ing. Milan Berec
č. tel.:  032/6558 212
e-mail:  starosta@trencianskatepla.sk

Prednostka obecného úradu
Ing. Andrea Švondrková
č. tel.:  032/6558 213
e-mail:  prednosta@trencianskatepla.sk

Informácie

IČO: 00312045
DIČ: 2021080006
Banka: Prima banka Slovensko, a. s. Trenčín
Číslo účtu: 0676370001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0006 7637 0001

Úradné hodiny obecný úrad

  • PO:  08.00-15.00 / od 12.00 - 13.00 obedná prestávka
  • UT:  08.00-15.00 / od 12.00 - 13.00 obedná prestávka
  • ST:  08.00-17.00 / od 12.00 - 13.00 obedná prestávka
  • ŠT:  nestránkový deň - administratíva
  • PIA: 08.00-12.00

Úradné hodiny stavebný úrad

  • PO: nestránkový deň - administratíva, stav. konania, práca v teréne
  • UT: nestránkový deň - administratíva, stav. konania, práca v teréne
  • ST: 08.00 -12.00 / 13.00-17.00
  • ŠT: nestránkový deň - administratíva, stav. konania, práca v teréne
  • PIA: 08.00-12.00

Správca cintorína v Trenčianskej Teplej a v Prílese
Július Lukáč
č. tel.: 0907 230 278

Správca cintorína v miestnej časti Dobrá
Pavol Koštialik
č. tel.: 0903 733 309

Pohrebná služba
Pavol Mikula
č. tel.: 0905 568 065

Kominári
Peter Murko
č. tel.: 0907 787 375

Miroslav Daniel
č. tel.: 0905 252 344

Mapa