Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) dňa 4.11.2019 vyhlásil termín konania parlamentných volieb na sobotu 29. februára 2020.
Dňa 5.11.2019 bolo konanie volieb vyhlásené aj v Zbierke zákonov Rozhodnutím č.351 predsedu NR SR.

Informácie pre voliča

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Viac info tu: https://www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Správy

Výsledky volieb do NR SR v našej obci

29.02.2020 celý text

ostatné | 1. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby do NR SR 2020 celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov

Voľby do NR SR 2020 celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Informácie pre voliča

Voľby do NR SR celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Volebné okrsky pre voľby do NR SR 2020

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Kontaktná osoba pre voľby do NR SR 29. 02. 2020

Zodpovedný zamestnanec za organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie


celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Spôsob komunikácie voličov s Obcou Trenčianska Teplá v súvislosti s konaním volieb

vybavenie hlasovacieho preukazu, žiadosti o voľby zo zahraničia) písomnou, alebo elektronickou formou celý text

ostatné | 9. 11. 2019 | Autor: Správca Webu