Detský folklórny súbor TEPLANČEK

,,VŔŠOK DOLINA, PEKNÁ ROVINA.

TIE TEPLANSKÉ DIEVČENCE SÚ JAK MALINA“.

,,VŔŠOK DOLINA, PEKNÁ ROVINA.

TÍ TEPLANSKÍ MLÁDENCI SÚ JAK GARAFIA“.

Na podnet referátu kultúry obecného úradu bol obnovený a založený  pani Ivetou Rindákovou, učiteľkou z miestnej materskej školy nultý ročník DFS TEPLANČEK, ktorý zároveň aj vedie. Pôvodný DFS ,,Teplanček“  viedla v 80 – 90. rokoch pani A. Kubalová.

S deťmi vo veku 4 až 6 rokov sa stretávajú na nácvikoch 1 až 2 krát do týždňa v priestoroch materskej školy a hasičskej zbrojnice podľa potreby a náročnosti pred plánovaným vystúpením. Na vystúpeniach im akordeónový sprievod zabezpečuje pán Pavol Demčík.

DFS sa prvý krát stretol 5. septembra 2022. Nacvičili tri choreografie, ktoré sa prelínali s menšími obmenami. Našu obec a materskú školu reprezentovali hneď na  ,,Teplanských hodových slávnostiach“, ktoré sa uskutočnili dňa 25. septembra 2022. V októbri v mesiaci úcty k starším vystúpili so svojim programom "Našim jubilantom“.

V 1. adventnú nedeľu deti nádherne odprezentovali  vianočný program na námestí v Trenčianskych Tepliciach. V decembri zasa potešili Základnú organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých na ,,Mikulášskom večierku“ a boli aj s ,,Luciou a koledou“ potešiť zamestnancov obecného úradu.

Cieľom vedúcej DFS je v deťoch rozvíjať kladný vzťah k spevu, tancu, ľudovým tradíciám, folklóru.

Podporovať ich celostný osobnostný  rozvoj.