Komisie pri OZ 2014-2018

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva /pdf; 91,89 kB/

Príloha č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií obecného zastupiteľstva /pdf; 37,42 kB/

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskej Teplej pre volebné obdobie 2014 - 2018

Komisia majetková a finančná, pre nakladanie s majetkom obce

Predseda

 • Ing. Eva Mydlová

Členovia

 • Milan Kubík
 • Ing. Vladimír Hoššo
 • Monika Bubeníková Mozoláková

Zapisovateľ

 • Ing. Ľubica Hlinková

Sociálna a bytová komisia

Predseda

 • Ing. Martin Kyjac

Členovia

 • MUDr. Jarmila Cígerová
 • Pavol Rekem
 • Božena Vomočilová
 • Margita Izraelová

Zapisovateľ

 • Mgr. Iveta Adamcová

Stavebná komisia

Predseda

 • Ing. Pavol Masár

Členovia

 • Pavol Koštialik
 • Ing. Vladimír Sedlák
 • Ing. Milan Hollý
 • Dominik Slotík

Zapisovateľ

Komisia pre kultúru, mládež a šport

Predseda

 • Stanislav Vyhlídal

Členovia

 • Dušan Nosál
 • Ing. Katarína Králiková
 • Helena Uherková

Zapisovateľ

 • Mgr. Zuzana Janišová

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda

 • Mgr. Kristína Bulková

Členovia

 • Milan Kubík
 • Ing. Dominik Gallo
 • Monika Bubeníková Mozoláková
 • JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová

Zapisovateľ

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

Predseda

 • Milan Kubík

Členovia

 • Mgr. Kristína Bulková
 • Ing. Dominik Gallo
 • Ing. Martin Kyjac

Zapisovateľ

 • Jana Kittová

Zástupcovia zriadovateľa Rady MŠ

 • JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová
 • Ing. Pavol Masár
 • Stanislav Vyhlídal
 • Štefánia Fabová

Zástupcovia zriadovateľa Rady ZŠ

 • Ing. Eva Mydlová
 • Mgr. Kristína Bulková
 • Monika Bubeníková Mozoláková
 • Mgr. Ján Vallo