Zvýšenie správnych poplatkov

správne poplatky

S účinnosťou od 1. apríla 2024 sa zvyšujú správne poplatky súvisiace s bežnými úradnými úkonmi, ako napr. poplatok za osvedčenie odpisu, uzavretie manželstva medzi cudzincami, vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby a iné.

správne poplatky

Dátum vloženia: 3. 4. 2024 13:26