Upozornenie na povinnosť podať daňové priznanie na rok 2024

Obec Trenčianska Teplá upozorňuje občanov na povinnosť podať daňové priznanie v termíne do 31. januára 2024. Bližšie info vo vnútri.

 

Obec Trenčianska Teplá upozorňuje občanov :

▪ na povinnosť podať daňové priznanie k DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ROK 2024.

Povinnosť sa týka občanov, ktorí kúpili, zdedili, predali alebo darovali nehnuteľnosť, bolo im vydané kolaudačné alebo stavebné rozhodnutie, zmenili druh alebo výmeru pozemku, pristavili, nadstavili alebo zmenili účel využitia stavby. K podaniu odporúčame predložiť doklady, preukazujúce konkrétne skutočnosti, napríklad rozhodnutie o povolení vkladu, právoplatné osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie.


▪ na povinnosť majiteľov psov nahlásiť všetky zmeny, týkajúce sa VLASTNÍCTVA PSA (nový pes, utratenie psa)

▪ na povinnosť predložiť ŽIADOSŤ O ÚĽAVU NA KOMUNÁLNY ODPAD.
Úľava sa týka študentov študujúcich na území SR i v zahraničí, dlhodobo pracujúcich resp. zdržiavajúcich sa
v zahraničí a držiteľov preukazu ZŤP-S.

V TERMÍNE DO 31. JANUÁRA 2024

PO UVEDENOM TERMÍNE NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ AKÉKOĽVEK ZMENY!

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na prízemí obecného úradu v kancelárii č. 1, alebo na číslach telefónov:

032/6558210 Daň z nehnuteľností
032/6558221 Daň za psa
032/6558216 Poplatok za komunálny odpad

Dátum vloženia: 8. 1. 2024 14:56