Upozornenie na podvody na senioroch

podvody

Buďte na pozore milí seniori.

V minulom týždni sme v našom Trenčianskom kraji zaznamenali pokus o podvod na seniorke.  80-ročná dôchodkyňa bola telefonicky kontaktovaná na pevnú linku neznámou osobou. Tá sa snažila ženu presvedčiť, že jej druhý syn mal práve dopravnú nehodu  a potrebuje peniaze cca 6000,-eur, na zmiernenie jej následkov. Našťastie seniorka odhalila pokus o podvod a k odovzdaniu požadovanej hotovosti nedošlo. Poznala totiž legendu, pod ktorou neznáma osoba pýtala peniaze z médií a nepokračovala v telefonickom rozhovore.  

Iná 79-ročná seniorka pochádzajúca z Bratislavského kraja, ktorá v poobedňajších hodinách vychádzala z budovy Slovenskej pošty bola oslovená neznámou osobou mužského pohlavia, ktorý sa predstavil ako pracovník Sociálnej poisťovne a povedal seniorke, že má preplatok na liekoch alebo na plyne (toto si už seniorka presne nepamätala). Poškodená býva neďaleko pošty a neznámeho muža pustila do svojho bytu. Následne jej muž povedal, že má len 500,-eurovú bankovku a požiadal ju o výdavok. Seniorka vybrala obálku zo skrine, kde mala svoje úspory, ktoré mala odložené na pohreb. Položila ju na stôl. Muž si vypýtal pohár vody na osvieženie. Keď sa žena s pohárom vody vrátila, na stole obálka s peniazmi už nebola a páchateľ podvodu bol aj s hotovosťou preč. Nešťastnej žene spôsobil škodu vo výške 1550,-eur.

Seniorov preto  opätovne vyzývame, aby boli obozretní voči osobám, ktoré ich osobne, či telefonicky kontaktujú a žiadajú od nich peniaze pod rôznymi zámienkami. Zdôrazňujeme, aby neodovzdávali finančnú hotovosť neznámym ľuďom, nevyberali svoje úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov, príp. nerealizovali finančné transakcie na čísla účtov, ktoré sú im nahlásené počas  telefonátu s neznámou osobou.

PODVODNÍCI NEMAJÚ ZÁBRANY, VYUŽÍVAJÚ STRACH A STRESOVÚ SITUÁCIU K VYLÁKANIU PEŇAZÍ! NEDAJTE SA OKLAMAŤ!

  • po telefonáte si overte, či vás skutočne kontaktoval váš príbuzný,
  • obratom zavolajte, overte si skutočnosti, ktoré vám boli oznámené v telefóne,
  • nikdy nedávajte, neposielajte peniaze cudzím osobám, aj keď tvrdia, že sú pre Vašich príbuzných, cez telefón neposkytujte žiadne osobné, bankové údaje

nekontaktujete sa s cudzími osobami a nevpúšťajte ich do svojich obydlí.

  • kontaktuje políciu na čísle 158.
Dátum vloženia: 31. 7. 2023 8:15