Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností

Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy najneskôr do 31.01.2024.

Dátum vloženia: 9. 11. 2023 9:00
Autor: Referát ochrany prírody a krajiny; 032/6558 218