Príprava dopravného generelu v obci

Obec pripravuje spracovanie dokumentu "Dopravný generel".

Cieľom je vytvoriť v obci systém dopravy a dopravných obmedzení aplikovaním požiadaviek občanov (podľa možností) na zlepšenie dopravnej situácie v obci. Preto žiadame občanov, ktorí majú pripomienky a návrhy
na zlepšenie dopravnej situácie v obci - pripomienky k príprave generelu dopravy, aby ich zaslali alebo osobne doniesli na Obecný úrad do 10. októbra 2023.

Alebo emailom:     obecnyurad@trencianskatepla.sk
                                 zastupca@trencianskatepla.sk

Dátum vloženia: 22. 9. 2023 10:10
Autor: Sekretariát; 032/6558 217