PONUKA PRÁCE

Základná škola Trenčianska Teplá príjme do pracovného pomeru školníka - údržbára. Zmena predkladania žiadostí - do 26. januára 2024.

Ponuka práce

Ponúkame prácu: školník - údržbár.

Pracovný čas: od 6,00 hod do 14,00 hod.

Termín nástupu: 1.4.2024

Termín zasielania žiadostí:  do 26.01.2024

Platové podmienky:

- plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z.

- hrubá mzda: 851,00 € + osobné ohodnotenie

Požiadavky:

- lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníka pre činnosť na elektrických zariadeniach

- kuričský preukaz a potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy obsluhy vyhradeného technického zariadenia VTZ – sú vítané. V prípade, že záujemca o prácu nevlastní kuričský preukaz, bude potrebné si tento preukaz vybaviť a absolvovať prípravu na obsluhu vyhradeného technického zariadenia VTZ. Záujemca by mohol v takomto prípade vykonávať prácu aj ako kurič ako vedľajší pracovný pomer.

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- súhlas so spracovaním osobných údajov

- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Kontaktné informácie:

Základná škola, J. Braneckého 130/15, 914 01 Trenčianska Teplá, tel. kontakt: 032/659 13 48

Všetky potrebné doklady poslať: riaditel@zstrencianskatepla.sk

Dátum vloženia: 22. 1. 2024 13:40
Autor: Sekretariát; 032/6558 217