ODPOČET VODOMEROV

odpočet vodomerov

Pracovníci spoločnosti TVK, a.s. budú realizovať v obci odpočet koncového stavu vodomerov od 14. do 28. mája 2024. V uvedenom termíne žiadame našich obyvateľov o sprístupnenie vodomerov.

Dátum vloženia: 15. 5. 2024 8:48
Autor: Sekretariát; 032/6558 217