Prijímacie skúšky - SZUŠ

prijímacie skúšky

Súkromná základná umelecká škola Trenčianska Teplá pozýva všetkých na prijímacie skúšky pre školský rok 2024/2025 pre odbor hudobný a výtvarný. Bližšie info vo vnútri.

prijímacie skúšky

Dátum vloženia: 3. 6. 2024 14:39
Autor: Sekretariát; 032/6558 217