Voľné pracovné miesto

Hľadáme koordinátora referátu technicko-prevádzkových činností.

Nástup: ihneď

Náplň práce:

- zodpovedá za správne odčítanie a evidenciu stavu energií (elektrina, voda, plyn) v budovách vo vlastníctve obce

- zabezpečuje vykurovanie objektu OcÚ

- koordinuje preberanie komunálneho odpadu do veľkokapacitných kontajnerov na dvore a vedie evidenciu drobného stavebného odpadu odovzdaného na dvore obecného úradu

- prideľuje činnosti technicko-prevádzkovým pracovníkom, vykonáva ich kontrolu a zodpovedá za včasné vykonanie a kvalitu prác

- vypomáha technicko-prevádzkovým pracovníkom v teréne podľa potreby:

- pracovné manipulačné práce s bežnou i zvýšenou fyzickou námahou a záťažou

- výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov a stromov v obci

- údržba pozemných komunikácií a chodníkov

- ošetrovanie trávnatých povrchov (výsev, kosenie, údržba)

- obsluha a údržba jednoduchý mechanizačných prostriedkov (kosačka, vŕtačka,  
   rozbrusovačka, motorová píla)

- vykonáva administratívne činnosti spojené s prácou zamestnancov technicko-prevádzkových činností

- zabezpečuje nákup drobného materiálu v hotovosti a PHM a vedie ich evidenciu. Vedie evidenciu skladu – príjem, výdaj

- zodpovedá za oblasť BOZP v spolupráci s externým odborníkom

- sleduje termíny revízií objektov v majetku obce a zabezpečuje ich pravidelnú realizáciu

Pracovný pomer:  na dobu určitú (12 mesiacov)

Pracovný čas:    PO, UT, ŠT: 7.00 - 15.00 hod.

                              ST: 7.00 – 17.00 hod.

                              PIA: 7.00 – 12.30 hod.

Mzda:  podľa zákona č. 553/2003 Z.z. (min. 1 149,00 €)

Požadované vzdelanie:  stredné odborné vzdelanie

Prax:  bez požiadavky na odbornú prax

Vodičské oprávnenie:  sk. B

 

Viac info na tel. čísle: 032/6558 215.

Žiadosti môžete zasielať na emailovú adresu:   prednosta@trencianskatepla.sk
 

Dátum vloženia: 20. 5. 2024 6:59
Autor: Sekretariát; 032/6558 217