DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

Včera sme boli súčasťou výborne zorganizovanej akcie Materskej školy Trenčianska Teplá - DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL s lampiónovým sprievodom.

 
Pani učiteľky i nepedagogickí zamestnanci si dali veľkú námahu, ktorú ocenili všetci, ktorí sa zúčastnili a môžeme povedať, že tohtoročnú akciu podporilo niekoľko desiatok či dokonca viac než stovka ľudí.
Škôlkari s pomocou svojich rodičov vyrobili krásne dekorácie z tekvíc, ktoré boli vystavené na školskom dvore.
 
Po krátkom príhovore pani zástupkyne MŠ boli vyhodnotené najkrajšie vyrezávané tekvice, deti s pani učiteľkami si spoločne zatancovali a pokračovalo sa lampiónovým sprievodom z Materskej školy obcou až na obecné trhovisko, kde spoločne vypustili lampión šťastia.
 
ĎAKUJEME najmä pani učiteľkám, ktoré sa postarali nie len o zážitok pre našich najmenších, ale o celú prípravu akcie a taktiež všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave..
Dátum vloženia: 9. 11. 2023 14:13
Autor: Sekretariát; 032/6558 217