Ocenenie za boj obce s COVID-19

ocenenie

Dňa 11.11.2021 bolo Obci Trenčianska Teplá z rúk prednostu Okresného úradu Trenčín pána Ing. Romana Kozáčka odovzdané ocenenie ministra vnútra Slovenskej republiky pána Romana Mikulca

 

ZA DOTERAJŠÍ BOJ OBCE S COVID-19.

Toto ocenenie patrí všetkým tým, ktorí akokoľvek pomáhali obci pri testovaní či očkovaní obyvateľstva, ktoré opakovane zabezpečovala obec prostredníctvom mobilného odberové miesta, ktoré obec zriadila v priestoroch miestnej Základnej školy.

Rovnako ocenenie patrí všetkým tým, ktorí rešpektovali protipandemické opatrenia, správali sa zodpovedne a nepodceňovali význam prijatých opatrení.

Ocenenie patrí všetkým Vám.

 

S úctou a vďakou

starostka obce Slavomíra Propperová

"Začali sme si vážiť to, čo sme brali ako samozrejmosť"

ocenenie

ocenenie

 

Dátum vloženia: 12. 11. 2021 14:32
Autor: Starostka obce, 032/6558212