Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zber opotrebovaných pneumatík od osobného motorového auta

Typ: ostatné
  Viac info.

SPÔSOB SPÄTNÉHO ZBERU OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK
OD OSOBNÉHO MOTOROVÉHO AUTA

 

Očistené bez diskov – môže odovzdať fyzická osoba v súlade s ustanovením § 72 Zákona o odpadoch distribútorovi pneumatík (pneuservisu) bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

Umiestňovanie opotrebovaných pneumatík k stojiskám na komunálny odpad alebo ich vykladanie počas zberu objemného odpadu je v rozpore so zákonom o odpadoch – uvedenou činnosťou sa dopustíte priestupku (možno uložiť sankciu do 1 500,- Eur.)


 


Vytvorené: 17. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 17. 3. 2021 14:39
Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216