VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV 2021

Ku dňu 13. júna 2021 bolo sčítaných v našej obci 4 190 obyvateľov z celkového počtu 4 220, čo tvorí 99,29 %. Nesčítaných bolo 30 obyvateľov, čo tvorí 0,71 %.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021


       Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v plánovanom termíne od 15. februára do 31. marca 2021. Obyvatelia sa sčitovali sami v pohodlí domova, prostredníctvom elektronického formulára.

        Ku dňu 31. marca 2021 bolo v našej obci sčítaných 3 892 obyvateľov, čo tvorí  92,23 %.

       Asistované sčítanie, tzn. sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach a zariadeniach, alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa sa v zákonom stanovenej dobe sčítania nezrealizoval z dôvodu pandemickej situácie a preto asistovaná fáza pokračovala až v termíne od 3. mája do 13. júna 2021.

       Asistované   sčítanie   bolo   určené  obyvateľom,  ktorí  sa  nemohli  sčítať  sami ani s pomocou blízkej osoby, alebo ktorí z akýchkoľvek rôznych príčin nemali možnosť sa sčítať.

       Obyvatelia mali dve možnosti, a to navštíviť kontaktné miesto na adrese Obecného úradu v Trenčianskej Teplej, kde sa mohli sčítať osobne v určené dni, alebo mohli  požiadať  o  mobilného  sčítacieho  asistenta,  ktorý  by  podľa  dohody  prišiel na adresu bydliska.

       Ku dňu 13. júna 2021 bolo sčítaných v našej obci 4 190 obyvateľov z celkového počtu 4 220, čo tvorí 99,29 %. Nesčítaných bolo 30 obyvateľov, čo tvorí 0,71 %.

       Veľká vďaka za tento nadpriemerný výsledok patrí VŠETKÝM ZODPOVEDNÝM OBČANOM, ktorí sa zúčastnili sčitovania.

 

 

 

Dátum vloženia: 14. 6. 2021 12:55
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 6. 2021 13:21
Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216