Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

Sčítanie obyvateľov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

Sčítanie obyvateľov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním.

Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Viac informácií získate na www.scitanie.sk.

  • Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

  • Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, teda údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.
  • Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie šesť kalendárnych týždňov.

 

Sčítanie pomocou asistenta

 

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so čítaním pomôže stacionárny asistent.

Kontaktné miesto v Trenčianskej Teplej

- budova Obecného úradu , M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá.
 

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada, napr. z dôvodu imobility.

Bezpečnosť elektronického sčítania

Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.

Prínos a význam sčítania

Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

 

VIAC INFORMÁCIÍ:

scitanie2021@trencianskatepla.sk
alebo telefonicky 032/6558216

Správy

POĎAKOVANIE

SODB 2021 - poďakovanie od predsedu ŠÚ SR (Štatistický úrad Slovenskej republiky). celý text

ostatné | 12. 7. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/65 58 216

VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV 2021

Ku dňu 13. júna 2021 bolo sčítaných v našej obci 4 190 obyvateľov z celkového počtu 4 220, čo tvorí 99,29 %. Nesčítaných bolo 30 obyvateľov, čo tvorí 0,71 %. celý text

ostatné | 14. 6. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Ku dňu 31.3.2021 sa sčítalo 3 892 obyvateľov (92,23 %) našej obce. Asistovaná fáza bude trvať max. 6 týždňov v presne určenom termíne od apríla do októbra 2021. O stanovenom termíne Vás budeme informovať.
celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/65 58 216

Upozornenie na podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie obyvateľov

V súvislosti s prebiehajúcim sčítaním obyvateľov upozorňujeme na skutočnosť, že nie je možné, ani prípustné, aby sa cudzie osoby vydávali za sčítacích komisárov.
celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Elektronické samosčítanie obyvateľov začína už 15. februára 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, pohodlné a bezpečné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova, prostredníctvom vyplnenia formulára. celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor:

Elektronické sčítanie obyvateľov

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2. - 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie! celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: