Navigácia

Výber jazyka

Obsah

plagát

 

Sčítanie obyvateľov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

Sčítanie obyvateľov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním.

Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Viac informácií získate na www.scitanie.sk.

  • Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

  • Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, teda údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.
  • Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie šesť kalendárnych týždňov.

Ako sa sčítať

  • Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítací formulár, ktorý nájdete na  webovej stránke www.eso.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny.

Sčítanie pomocou asistenta

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so čítaním pomôže stacionárny asistent.

Kontaktné miesto v Trenčianskej Teplej

- budova Obecného úradu , M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá.
 

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada, napr. z dôvodu imobility.

Bezpečnosť elektronického sčítania

Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.

Prínos a význam sčítania

Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

 

VIAC INFORMÁCIÍ:

scitanie2021@trencianskatepla.sk
alebo telefonicky 032/6558216

Správy

Upozornenie na podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie obyvateľov

V súvislosti s prebiehajúcim sčítaním obyvateľov upozorňujeme na skutočnosť, že nie je možné, ani prípustné, aby sa cudzie osoby vydávali za sčítacích komisárov.
celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217
#

Samosčítanie obyvateľov

Oznam obecného úradu v správe. V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte obecný úrad e-mailom:
scitanie2021@trencianskatepla.sk
alebo telefonicky 032/6558216 celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor: Jana Kittová, 032/6558216

Elektronické samosčítanie obyvateľov začína už 15. februára 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, pohodlné a bezpečné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova, prostredníctvom vyplnenia formulára. celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor: spravca webu2

Elektronické sčítanie obyvateľov

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2. - 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie! celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor: spravca webu2