Štatistické zisťovania v obci Trenčianska Teplá

1. Štatistické zisťovanie pracovných síl (VZPS)
2. Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

statistika

statistika

Dátum vloženia: 17. 6. 2022 8:45