Zlepšenie bezpečnosti v obci Trenčianska Teplá

Zlepšenie bezpečnosti v obci Trenčianska Teplá 1

Kamerový systém

Dotácia v oblasti prevencie kriminality zo ŠR SR na rok 2017

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu Trenčín

Poskytnutá dotácia: 9.257,56 €

Celkové náklady: 11.571,96 €

Termín realizácie: 02/2018 - 05/2018

V posledných rokoch zaznamenávame v našej obci nárast negatívnych spoločenských javov, preto sme v máji 2017 využili možnosť požiadať o dotáciu z Ministerstva vnútra SR na prevenciu kriminality formou vybudovania kamerového systému v obci. Pre veľký záujem zo strany obcí o takýto druh dotácie nebola naša žiadosť podporená v plnom rozsahu. Z pôvodného rozpočtu nám bola schválená suma postačujúca na vytvorenie kompletného technického a programového zázemia, a umiestnenie troch kamier v centre obce. Keďže bezpečnosť obyvateľov a prevencia kriminality patrí medzi priority vedenia obce, bolo obecným zastupiteľstvom schválené rozšírenie kamerového systému o ďalších 6 kamier z vlastných zdrojov za 11.807,16 €. Vzhľadom na to, že ide o modulárny bezdrôtový systém, tento môže byť kedykoľvek doplnený o ďalšie kamery v závislosti od potreby a dostupných finančných zdrojov.

Sme presvedčení, že realizáciou tohto projektu sa zvýši bezpečnosť obyvateľov a zníži výskyt negatívnych javov ako vandalizmu, nezákonného ukladania odpadu, podomového predaja a podobne. Odstraňovanie následkov takéhoto konania v prípade neznámych vinníkov stojí obec často nemalé peniaze. V tomto smere sa už opodstatnenosť kamerového systému preukázala – identifikovali sme v spolupráci s Políciou vďaka nemu pôvodcu skládky odpadu na Vážskej ulici.

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

logo

Dátum vloženia: 20. 11. 2018 10:03
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 11. 2018 14:45
Autor: Správca Webu