Rozvoj opatrovateľskej služby v Trenčianskej Teplej

plagat

Projekt na podporu terénnej opatrovateľskej služby

 

Po dvoch rokoch bola ukončená realizácia projektu, vďaka ktorému sa zlepšila pre občanov našej obce dostupnosť cenovo prístupnej a kvalitnej opatrovateľskej služby poskytovanej v domácom prostredí. Za toto obdobie bolo vytvorených 8 pracovných miest, pre opatrovateľky, ktorých služby využilo celkovo 25 klientov odkázaných na takýto druh sociálnej služby. Prínosom projektu je predovšetkým starostlivosť o seniorov priamo v ich domácom prostredí, čím sa predišlo ich umiestneniu do sociálneho zariadenia, resp. sa takéto umiestnenie oddialilo a tiež pozitívny dopad na rozpočet obce v podobe čiastočnej refundácie mzdových nákladov opatrovateliek.

Projekt sa chýli do finále, v poskytovaní služby však bude obec pokračovať aj po jeho ukončení. Nielen z dôvodu zmluvného záväzku udržateľnosti projektu, ale aj preto, že záujem o službu rastie a prechod z inštitucionálnej formy starostlivosti (teda umiestňovania  seniorov do zariadení sociálnej starostlivosti), na komunitnú (teda v prostredí, kde je človek doma) je prioritou.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.esf.gov.sk) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (www.ludskezdroje.gov.sk).

Info o projekte: LINK do systému ITMS 2014+

plagat

Dátum vloženia: 21. 2. 2019 8:18
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 2. 2021 11:00
Autor: Správca Webu