Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecný rozhlas


Vysielací čas obecného rozhlasu je stanovený na:

Pondelok: 9:30 hod. / 14:30 - 15:00 hod.
Streda:      9:30 hod. / 16:30 - 17:00 hod.
Piatok:      9:30 hod. / 12:30 - 13:00 hod.

Vo výnimočných prípadoch možno odvysielať mimoriadne oznamy podľa ich závažnosti v mimovysielacom čase.


Poplatky za vysielanie oznamov v obecnom rozhlase:

  • smútočné oznámenia:  0,50 € - tri odvysielania
  • podnikateľský oznam:   2,00 € - jedno odvysielanie
  • bežný oznam:                  1,00 € - jedno odvysielanie
  • spoločenské organizácie, školské zariadenia, lekári zdravotného strediska: bezplatne


Žiadateľ o vysielanie bežného informačného oznamu je povinný:

  • včas predložiť text vysielaného oznamu (najneskôr 1 hodinu pred odvysielaním)
  • zaplatiť stanovené poplatky do pokladne obce, pri predložení textu oznamu,
  • výnimočne v odôvodnených prípadoch možno zaplatiť poštovou poukážkouŠtatút obecného rozhlasu v Obci Trenčianska Teplá /pdf; 29,2 kB/