Veterinárne opatrenie na zabránenie šírenia besnoty