Upozorňujeme občanov na listy k odpredaju pozemkov !

.

Upozorňujeme, že v poslednom období dostalo niekoľko občanov Trenčianskej Teplej do schránok listy od súkromnej spoločnosti za účelom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy.
Upozorňujeme, že sa jedná o zvláštny a a pochybný druh ponúk a preto Vás žiadame o zváženie komunikácie s touto firmou.

 .

Dátum vloženia: 30. 1. 2023 9:49