Oslobodenie obce Trenčianska Teplá

Oslobodenie obce Trenčianska Teplá

Dňa 26. apríla 2023 sme si pripomenuli 78. výročie oslobodenia obce Trenčianska Teplá - kladením vencov obetiam druhej svetovej vojny pri pomníku padlých hrdinov a pri pomníku padlých rumunských vojakov.

 

Samotného aktu sa zúčastnili viaceré miestne organizácie - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Trenčianskej Teplej, Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov generála M. R. Štefánika a Miestny odbor Matice slovenskej, ktoré sa podieľali na spoluorganizácii.

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným, ktorí si prišli uctiť pamiatku.

 

Dátum vloženia: 27. 4. 2023 9:04
Autor: Sekretariát; 032/6558 217