Nahlasovanie údajov - Ubytovanie utečencov

Ak ste ubytovali utečenca z Ukrajiny, kontaktujte obecný úrad

Žiadame obyvateľov obce Trenčianska Teplá a právnické osoby, ktoré poskytnú ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny na území obce,  aby túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade a to z dôvodu evidencie počtu ubytovaných na území našej obce.

Tieto informácie má obec povinnosť denne hlásiť Okresnému úradu Trenčín, odbor krízového riadenia.

Taktiež je potrebné nahlásiť aj odchod týchto osôb, tzn. ukončenie ich pobytu na území obce.

Nahlasovať počet ubytovaných a miesto ubytovania môžete emailom na obecnyurad@trencianskatepla.sk 
príp. osobne na Obecnom úrade počas úradných hodín v kancelárii č. 1.
 

Dátum vloženia: 17. 3. 2022 7:08
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2022 7:37
Autor: Sekretariát, 032/6558 217