Zlepšenie vyučovacích podmienok na Základnej škole v Trenčianskej Teplej

Realizácia projektu v rámci Regionálneho operačného programu
Prioritná os 1 - Infraštruktúra vzdelávania Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Investícia do Vašej budúcnosti

S podporou Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja realizuje Obec Trenčianska Teplá projekt: "Zlepšenie vyučovacích podmienok na Základnej škole v Trenčianskej Teplej", s termínom ukončenia do 6/2011. Cieľom projektu je nielen zníženie energetickej náročnosti budovy (výmena okien a zateplenie fasády), ale i zlepšenie podmienok pre vyučovací proces (interaktívna učebňa a učebňa jazykovej výchovy).

Projekt realizovaný Európskou úniou

ErbVlajka EUROP

Dátum vloženia: 13. 6. 2011 14:09
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 8. 2018 14:13
Autor: Správca Webu