Oznam pre platiteľov daní a poplatkov

Obec Trenčianska Teplá, ako správca daní , žiada občanov, ktorí si neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad, aby si svoje nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase. V opačnom prípade obec pristúpi k vymáhaniu daní a poplatkov v rámci daňového exekučného konania.

Dátum vloženia: 19. 11. 2021 8:52
Autor: Referát daní a miestnych poplatkov; 032/6558 210