Navigácia

Výber jazyka

Obsah

EKONÓM/EKONÓMKA

Typ: ostatné
Hľadáme kolegu/kolegyňu

 

Samostatná ekonómka

 

Miesto výkonu práce:                  Obecný úrad Trenčianska Teplá                                                           

Druh pracovného pomeru:          plný úväzok + dohoda možná

Termín nástupu:                            ihneď + dohoda možná

Trvanie pracovn.pomeru:            doba neurčitá (skúšobná doba 3 mesiace)

Pracovný čas:                                37,5 hodín týždenne

 

 

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru, príp. stredoškolské s maturitou    

 

Hlavná náplň práce:

-     vedenie podvojného účtovníctva a jeho mesačné uzávierky     

-     vedenie celej účtovnej agendy, t.j. účtovná agenda pred kontážou, vstupné materiály pre účt.program

-     kontrola náležitostí účtovného programu po formálnej a vecnej stránke

-    vystavovanie a vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr

-     zostavovanie finančných výkazov, súvah, výkaz ziskov a strát, poznámky, formulár vzájomných vzťahov,

      konsolidované výkazy

-    vypracovávanie podkladov k rozpočtu na kalendárny rok  a na ďalšie roky

-    príprava programového rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových pravidiel

-     vypracovanie návrhu rozpočtových opatrení, vypracovanie podkladov k spracovaniu ročného rozpočtu

      obce

 

Kvalifikačné predpoklady:

-    Prax v podvojnom účtovníctve minimálne 3 roky

-    Prax vo verejnej správe

-    Znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva, rozpočtovania, verejnej správy, personalistiky, miezd,výkazníctva,

     správy daní a poplatkov

-    Skúsenosti s projektmi z dotačných zdrojov vítané

  

Technické zručnosti:

- podvojné a mzdové účtovníctvo-pokročilý,

- znalosť práce s PC (Word, Excel, Outlook) na užívateľskej úrovni,

- práca v účtovných programoch, skúsenosti s programom SRS od spoločnosti EMEL výhodou,

- práca v rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu RISSAM

 

Osobnostné predpoklady:

bezúhonnosť, dôslednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikačné

schopnosti a zvládanie stresových situácií a termínovaných úloh

 

Mzda:

 -    platové zaradenie podľa katalógu pracovných činností vo výkone práce vo verejnom záujme

       nariadenia vlády SR č. 341/2004 a podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých

       zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme / 900,00 €

-     osobné ohodnotenie

 

Kontakt:

Miroslava Sdurková

032/6558215

miroslava.sdurkova@trencianskatepla.sk

       

Pracovná ponuka je platná do odvolania.

 

V prípade záujmu nám zašlite svoj životopis. Vaše osobné údaje budú spracované a uchované po nevyhnutnú dobu výlučne poverenými osobami v súlade s bezpečnostnou politikou obce.


Vytvorené: 31. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 31. 7. 2020 08:25
Autor: Referát mzdy, personalistika