Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dotazník pre potreby nového Komunitného plánu obce Trenčianska Teplá

Typ: ostatné
V záujme hľadania nástrojov na zlepšovanie podmienok pre život v obci Trenčianska Teplá, si Vás dovoľujeme osloviť s nasledujúcim dotazníkovým prieskumom. Za strávený čas s vyplnením dotazníka Vám vopred ďakujeme.

Vážený respondent/ka, v záujme hľadania nástrojov na zlepšovanie podmienok pre život v obci Trenčianska Teplá, si Vás dovoľujeme osloviť s nasledujúcim dotazníkovým prieskumom.

Ubezpečujeme Vás, že dotazník je anonymný, pričom výsledky sa budú môcť využiť ako pomocný materiál pri hľadaní riešení v rámci sociálnej problematiky na úrovni obce.

V každej otázke je možno zakrúžkovať iba jednu správnu odpoveď, resp., vyjadriť a odôvodniť svoj osobný názor.

Za strávený čas s vyplnením dotazníka Vám vopred ďakujeme.

LINK na dotazník:
https://www.survio.com/survey/d/E4N4B3C4B8O1U2U2U


Vytvorené: 10. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 8. 2020 14:24
Autor: Referát organizačno-administratívnych činností