Voľby prezidenta SR 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 16. marca 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska  nadpolovičnú väčšinu platných  hlasov  voličov,  bude  sa  druhé  kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky konať v 

sobotu 30. marca 2019.


Dokumenty


V zmysle zákona č. 46/1999 Z. z. § 3 o spôsobe volieb prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o  jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, starostka Obce Trenčianska Teplá určila na vykonanie volieb prezidenta Slovenskej republiky pre Obec Trenčianska Teplá štyri volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1 – Volebná miestnosť Obecný úrad, M. R. Štefánika 376/30, Trenčianska Teplá

Do volebného okrsku č. 1 sú zaradení voliči s trvalým pobytom na uliciach:

Mayerova, M. R. Štefánika, A. Hlinku, Revolučná, A. Bernoláka, Podhájska, občania prihlásení na Obec Trenčianska Teplá

Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť Požiarna zbrojnica, SNP 422/1, Trenčianska Teplá

Do volebného okrsku č. 2 sú zaradení voliči s trvalým pobytom na uliciach:

Žilinská, Teplická, Hasičská, SNP, Krížová, Ľ. Podjavorinskej, Partizánska  Dubovecká, M. Kukučína, J. M. Hurbana, Príles

Volebný okrsok č. 3 – volebná miestnosť Základná škola, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá

Do volebného okrsku č. 3 sú zaradení voliči s trvalým pobytom na uliciach:

Š. Straku, P. O. Hviezdoslava, M. Rázusa, J. Braneckého, Školská, Ľ. Štúra, Hrádky, Športovcov, Železničná, Cukrovarská, Vážska

Volebný okrsok č. 4 – volebná miestnosť Stará škola, m. č. Dobrá 1124, Trenčianska Teplá

Do volebného okrsku č. 4 sú zaradení voliči s trvalým pobytom v miestnej časti Dobrá

Kontakt: organizačná a technická príprava volieb a ich vykonanie

Meno kontaktnej osoby: Jana Kittová
Telefónne číslo kontaktnej osoby: 032/65 91 311
e-mailová adresa:

jana.kittova@trencianskatepla.sk

obecnyurad@trencianskatepla.sk

 

E-mailová adresa na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:     

obecnyurad@trencianskatepla.sk  

 

 

Zodpovedá: Správca Webu