Posyp chodníkov

Posyp chodníkov

Vy sa pýtate, obecný úrad odpovedá

 

Pani prednostka dostala viacero otázok na tému posypu na chodníkoch. Hlavným problémom pýtajúcich sa je, že sa to nosí na topánkach.

V tomto prípade môžeme použiť výrok „účel svätí prostriedok“. Účelom je, aby sa na chodníkoch nešmýkalo. Kým v minulosti sa používal posyp frakcie 4/16, túto zimnú sezónu sme stavili na prostriedok menšieho kalibru. Hlavne z dôvodu ekologického a ekonomického. Posyp väčšej frakcie je potrebné pozametať ručne a odovzdať na skládku ako odpad z miestnych komunikácií, a samozrejme, za uloženie na skládke zaplatiť (na čo sa poskladáme všetci). Posyp menšieho kalibru sa dá efektívne pozametať mechanicky multifunkčnými metlami, ktoré slúžia aj na odmetanie snehu. Najmenšia frakcia vyplní špáry v zámkovej dlažbe na chodníkoch a objem inertného materiálu, ktorý putuje na skládku sa značne minimalizuje. Výsledným efektom je, že na chodníkoch sa nešmýka, naviac je výhodou takéhoto postupu menšie množstvo vzniknutého odpadu.

Dátum vloženia: 22. 2. 2021 6:39
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 2. 2021 13:02
Autor: Referát technicko-prevádzkových činností; 0910226105