Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: SU - 9085/833/2018 MG

Rozhodnutie o dodadtočnom povolení stavby - STL plynovod

Rozhodnutie: tu ku stiahnutiu

Situačný výkres: tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 5. 11. 2018

Dátum zvesenia: 21. 11. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť