Trenčianska Teplá - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Číslo registratúrneho záznamu: SO-8882/563/2021

 

LINK na centrálnu úradnú elektronickú tabuľu - Ústredný portál verejných služieb ľuďom