Trenčianska Teplá - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o organizácii, príspevkoch a zabezpečení výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti Obce Trenčianska Teplá

Číslo registratúrneho záznamu: 10928/1078/2022

Zodpovedá: Ing. Peter Mertan