Trenčianska Teplá - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecná knižnica

Trenčianska Teplá - budova Základnej školy

Otvorené

  • Pondelok: 09:00 - 15:00
  • Utorok:      09:00 - 15:00
  • Streda:      08:00 - 16:30
  • Štvrtok:     09:00 - 15:00
  • Piatok:       11:00 - 13:00                     09:00 - 11.00 (obsluha knižných búdok)

Odborný referent knižnice: Ľubomíra Hromádková, tel. číslo: 0910 900 123, e-mail: kniznica@trencianskatepla.sk

On-line katalóg obecnej knižnice

  • poskytuje vyhľadávanie kníh v obecnej knižnici podľa zvolených kritérií prípadne aj ich rezerváciu
  • v obecnej knižnici je pre verejnosť k dispozícií počítač s bezplatným prístupom na internet

C E N N Í K    P O P L A T K O V   A   S L U Ž I E B

OBECNEJ KNIŽNICE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE TRENČIANSKA TEPLÁ

ROČNÉ ČLENSKÉ POPLATKY:

Dospelí čitatelia 4,00 €

Deti a mládež do 18 rokov 3,00 €

Dôchodcovia 3,00 €

STRATA ČITATEĽSKÉHO PREUKAZU A VYSTAVENIE DUPLIKÁTU:

1,00 €

UPOMIENKY:

Prvá upomienka 2,00 €

Druhá upomienka 2,50 €

Tretia upomienka 4,00 €

POŠKODENIE ČIAROVÉHO KÓDU: 4,00 €

SANKČNÉ POPLATKY - pri poškodení, zničení alebo strate knižničného dokumentu:

  • náhrada dokumentu je 1,5 násobok jeho nadobúdajúcej ceny.

TLAČ DOKUMENTOV:

formát A4 jednostranne 0,10 €

SKENOVANIE DOKUMENTOV:

formát A4 jednostranne 0,10 €

Schválené starostom obce dňa 24.10.2023

Platné od 01.11.2023