Trenčianska Teplá - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecná knižnica

OBECNÁ KNIŽNICA

 

Trenčianska Teplá - budova Základnej školy

Otvorené:    -

Knihovníčka: Ľubomíra Hromádková, tel. číslo: 0910 900 123

                       e-mail: kniznica@trencianskatepla.sk

 

On-line katalóg obecnej knižnice 

  • poskytuje vyhľadávanie kníh v obecnej knižnici podľa zvolených kritérií prípadne aj ich rezerváciu
  • v obecnej knižnici je pre verejnosť k dispozícií počítač s bezplatným prístupom na internet

 

 

C E N N Í K    P O P L A T K O V   A   S L U Ž I E B

OBECNEJ KNIŽNICE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE TRENČIANSKA TEPLÁ

 

ROČNÉ ČLENSKÉ POPLATKY:

Dospelí čitatelia                                                        4,00 €

Deti a mládež do 18 rokov                                      3,00 €

Dôchodcovia                                                             3,00 €

 

STRATA ČITATEĽSKÉHO PREUKAZU A VYSTAVENIE DUPLIKÁTU:

                                                                                   1,00 €

 

UPOMIENKY:

Prvá upomienka                                                        2,00 €

Druhá upomienka                                                     2,50 €

Tretia upomienka                                                      4,00 €

 

POŠKODENIE ČIAROVÉHO KÓDU:                        4,00 €

 

SANKČNÉ POPLATKY - pri poškodení, zničení alebo strate knižničného dokumentu:

  • náhrada dokumentu je 1,5 násobok jeho nadobúdajúcej ceny.

 

TLAČ DOKUMENTOV:

formát A4 jednostranne                                             0,10 €

 

SKENOVANIE DOKUMENTOV:

formát A4 jednostranne                                             0,10 €

 

 

Schválené starostom obce dňa 24.10.2023

Platné od 01.11.2023