Trenčianska Teplá - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

OBECNÁ KNIŽNICA Obecná knižnica

Obecná knižnica sa nachádza v dolných priestoroch budovy obecného úradu.
Knihovník:  Ing. Peter Mertan.

Otváracie hodiny obecnej knižnice                    Obecná knižnica m. č. Dobrá

    Streda: 13.00 hod. - 17.00 hod.                                             Utorok: 14:00 - 17:00 hod. (momentálne zatvorená)

   

    

Tlačivá:                                                                    CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV
                                                                                  V OBECNEJ KNIŽNICE

Prihláška - deti                                                                             Ročný členský poplatok

Prihláška - dospelí                                                                       - dospelí čitatelia: 2,00 €

                                                                                                        - dôchodcovia, deti do 18 rokov: 1,00 €  

Upomienky                                                                                    Strata čitateľského preukazu: 0,50 €

  • prvá:       1,55 €                                                                    Poškodenie čiarového kódu: 4,00 €
  • druhá:    2,30 €
  • tretia:     3,50 €                                                                                                                    

 

On-line katalóg obecnej knižnice 

  • poskytuje vyhľadávanie kníh v obecnej knižnici podľa zvolených kritérií prípadne aj ich rezerváciu
  • v obecnej knižnici je pre verejnosť k dispozícií počítač s bezplatným prístupom na internet

 

Sankčné poplatky čitateľov pri strate alebo poškodení knižničného dokumentu: 1,5 násobok nadobúdacej ceny


 

Kontakt

Obec Trenčianska Teplá
Obecný úrad - obecná knižnica
M. R. Štefánika 376/30
914 01 Trenčianska Teplá

Č. tel.:   032/ 6558 211 - spojovateľka
E-mail:  obecnyurad@trencianskatepla.sk