Obsah

Späť

Rok 2013

I. štvrťrok 2013

Ing. Arch. Longauerová-Architektonický ateliér /spracovanie doplnku č.3 k územnému plánu /2000,00 €

Ing. Vladimír Sedlák /geodetické zameranie chodníkov a miestnych komunikácií /1317,00 €

II. štvrťrok 2013

Poľnohospodárske družstvo Flóra /úprava a výsadba okolo pamätníka padlým v centre /1314,36 €

L.U.N.A. 1, s. r. o. /výmena okien Stará škola - m. č. Dobrá /1683,93 €

TONAS production agency /pódium na oslavy 900 rokov 1. písomnej zmienky o Dobrej /1000,00 €

SPORTER s. r. o. /vyčistenie a vypieskovanie multifunkčného ihriska /1762,00 €

III. štvrťrok 2013

GAMONT, Ľuboš Žiaček /oprava fasády - Stará škola Dobrá /3607,00 €

L.U.N.A 1, s. r. o. /výmena okien - Stará škola Dobrá /1074,00 €

STES spol. s r. o. /vykurovanie a plynoinštalácia - MŠ Dobrá /12807,22 €

GETOS s. r. o. /osadenie dopravných značiek /1256,74 €

PROMAT TN s. r. o. /projektová dokumentácia - chodníky /2200,00 €

Ing. Arch. Longauerová-Architektonický ateliér /Doplnok č.3 ÚPD obce - dopracovanie /2282,00 €

Juraj Hošták - HOSTMAL /maľovanie - MŠ Dobrá /1799,35 €

Ing. Štefan Guričan /zabezpečenie procesu verejného obstarávania /1998,00 €

Support & Consulting, s. r. o. /koordinácia projektových aktivít /6240,00 €

TS MOTORY, spol. s r. o. /zakúpenie malého nákladného vozidla /18708,00 €

Vyvesené: 31. 12. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť