Obsah

Späť

Rok 2012

RUDIGO, s. r. o. Trenč. Teplá - oprava, výroba, výmena mreží na MŠ Dobrá - 1128,00 €

STES, spol. s. r. o., Kameničany - Pre objekt MŠ zapojenie kotolne, výmena expanzomatu - 8797,01 €

L.U.N.A.1, s. r. o., Trenčín - Poskytnutá záloha na dodávku a montáž vchod. dverí v požiarnej zbrojnici - 1500,00 €

REPROGAS, s. r. o., Moravské Lieskové - Preklasifikovanie STL plynovodu D 63 na STL distr. plynovod D63 - 1680,12 €

Florian, s. r. o., Martin - Nákup elektrocentrály - dotácia MV SR - hasiči - 1107,02 €

MKR. Technik, s. r. o., Púchov - Za dodávku a montáž prístrešku pre zastávku MHD - 2400,00 €

INVESTIL s. r. o., Ilava - Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty I/61 - 3843,80 €

INVESTIL, s. r. o., Ilava - Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty I/61 - 14,763 €

PLYNOTERM, Kopún Vladimír, Nové Mesto n/V - PLynová kotolňa MŠ Trenč. Teplá - 1980,30 €

L.U.N.A.1, s. r. o. Trenčín - Dodávka a montáž plastových dverí do požiarnej zbrojnice - 1578,88 €

ZUMIK, s. r. o., Dobrá 1233 - Zhotovenie a výmena kanalizačných poklopov - 1138,80 €

ELKOPLAST Slovakia s. r. o. Trenč. Teplice - Kontajner čieryn ESP CLE 1100 l - 4008,00 €

Bartoš reklama, s. r. o. Trenčín - Vyšívaná slávnostná zástava - 1440,00 €

Jozef Švec, Trenč. Teplá - Nákup pozemku - 1695,96 €

Bytové družstvo, Trenč. Teplice - Oprava kotolne, A. Hlinku 1451/53 - 5000,00 €

A.V.I.S., spol. s. r. o., Bratislava - Dodanie ekonomického systému MIS-EIS (euro SRS) - 6311,40 €

Ivan Hošták, Trenč. Teplá - Dvere do interiéru ZOS - 1800,00 €

Vyvesené: 31. 12. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť