Obsah

Späť

Rok 2011

Identifikácia úspešného uchádzača

I. štvrťrok 2011

Peter Buček, Ľ. Štúra 373/6
019 01 Ilava

Predmet zákazky:
Práce na výreze a odstránení problémových stromov na miestnom cintoríne v Trenčianskej Teplej.

Hodnota zákazky: 2.580,00 €

Ivan Hošták, Dobrá 1202
914 01 Trenčianska Teplá

Predmet zákazky: Práce na oprave objektu Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčianskej Teplej.

Hodnota zákazky: 10.242,48 €

 

II. štvrťrok 2011

V II. štvrťroku 2011 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €.

 

III. štvrťrok 2011

V III. štvrťroku 2011 nebolo vyhlásené verejné obstarávanie o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €.

 

IV. štvrťrok 2011

KPP COMPANY, s.r.o.
Štefánikova 699
905 01 Senica

Predmet zákazky: Nákup vianočného osvetlenia na centrálnu zónu Obce Trenčianska Teplá

Hodnota zákazky: 1813,50 €


INVESTIL, s.r.o.
Hurbanova 135/32
019 01 Ilava

Predmet zákazky: Realizácia prác na úprave autobusovej zastávky v Trenč. Teplej - m. č. Dobrá, osadenie informačnej tabule.

Hodnota zákazky: 4868,86 €

Vyvesené: 31. 12. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť