Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Súhrnná správa


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní


Rok 2013

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rok 2013 31.12.2013

Rok 2012

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rok 2012 31.12.2012

Rok 2011

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rok 2011 31.12.2011