Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: S-7716/653/2022

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na deti a žiakov škôl a školských zariadení so sídlom na území Obce Trenčianska Teplá

Vyvesené: 10. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť