Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa uznesenie č.32/2022

zamer 2

Vyvesené: 1. 8. 2022

Dátum zvesenia: 17. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Peter Mertan

Späť