Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 7. 11. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť