Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OPK – 7069/567/2022MB

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – mesto Trenčín, Ul. Soblahovská, Cyklotrasa Juh - 3.etapa

Vyvesené: 11. 5. 2022

Dátum zvesenia: 19. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Miroslava Bubáková

Späť