Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OPK – 7057/564/2022MB

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - mesto Trenčín, Ul. Opatovská, p.č.313,k.ú. Opatová

Vyvesené: 11. 5. 2022

Dátum zvesenia: 19. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Miroslava Bubáková

Späť