Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OPK – 7068/566/2022MB

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín-mesto TN, Ul. Západná, p.č. 2237/371, k.ú. Trenčín

Vyvesené: 11. 5. 2022

Dátum zvesenia: 19. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Miroslava Bubáková

Späť