Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Rozhodnutie - Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Opatová na roky 2022 - 2031

Vyvesené: 19. 9. 2022

Dátum zvesenia: 5. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Peter Mertan

Späť