Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022

Vyvesené: 10. 5. 2022

Dátum zvesenia: 26. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Peter Mertan

Späť