Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: SaR-7760/661/2022

MODERNIZÁCIA VYBRANÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY 2. ETAPA V ZA A TN KRAJI - REKONŠTRUKCIA CESTY I/61 NOVÁ DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM" - Zverejnenie informácie o doručení zámeru

Predmet: MODERNIZÁCIA VYBRANÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY 2. ETAPA V ZA A TN KRAJI - REKONŠTRUKCIA CESTY I/61 NOVÁ DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM - Zverejnenie informácie o doručení zámeru

Dňa 10.6.2022 bol obci Trenčianska Teplá ako dotknutej obci doručený zámer MODERNIZÁCIA VYBRANÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY 2. ETAPA V ZA A TN KRAJI - REKONŠTRUKCIA CESTY I/61 NOVÁ DUBNICA - DUBNICA NAD VÁHOM.

List OÚ Ilava - OSŽP

Dokument je zverejnený na internetovej adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-vybranych-usekov-ciest-i-triedy-2-etapa-v-za-tn-kraji-rek-1
Do dokumentu je možné nahliadnuť v lehote 21 dní od zverejnenia: Na obecnom úrade v Trenčianskej Teplej, v kancelárii č. 5 v čase úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská OÚ Ilava - OSŽP do 21 dní od zverejnenia priamo alebo prostredníctvom dotknutej obce

Vyvesené: 14. 6. 2022

Dátum zvesenia: 5. 7. 2022

Zodpovedá: Okresný úrad Ilava - odbor starostlivosti o ŽP

Späť